CRWT | Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku

Celem projektu badawczo-rozwojowego jest opracowanie prototypu dwuwirnikowej,  bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej z trójfazowym, bezrdzeniowym generatorem tarczowym z magnesami trwałymi o wirującym tworniku i magneśnicy o mocy do 3 kW. 

W badaniach eksperymentalnych wykonanych w ramach projektu zostanie wykorzystana infrastruktura badawcza Laboratorium LINTE^2.

 

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Blecharz

Umowa
Opis
Zadania
Do pobrania

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Numer umowy dotacji: WFOŚ/D/2101/14/2108

Numer projektu: RX-15/4/2017

Budżet projektu zgodnie z umową dotacji: 239 900,00 zł

Więcej informacji na temat projektu

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.