Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
An important role in the consumption of electric energy in urban transport are non-traction needs (auxiliaries), the main part of which is heating and air condition (HVAC). Auxiliaries are responsible for almost half of total energy consumption (normal weather conditions) and in the winter (or hot summer) it reaches up to 70% in daily scale. The reduction of energy used for non-traction needs is currently the main challenge related to the reduction of energy demand of means of transport. It is particularly important for battery vehicles, powered from an energy source with a very limited capacity. The article presents the analysis of the influence of air temperature on the energy consumption of electric traction carried out on the basis of the real data measurement analysis. The relation between the ambient temperature and the demand for heating power was determined quantitatively. The impact of traffic delays on auxiliaries energy consumption was analyzed and it was shown, that traffic congestion can result in 60% overall energy consumption increase. Presented researches also refer to the relationship between the bus charging cycle (night charging, opportunity fast charging) and the optimal value of energy consumption, which should be assumed for energy calculations. Depending on the charging mode, the differences can reach up to 50%. In the final part of the article, different methods of optimization of non-traction needs systems were compared.
2020
Mikołaj Bartłomiejczyk,
Robert Kołacz
Train run simulations, which focus on various power- and energy-oriented aspects, should reflect the losses in the electric powertrain. In general, the powertrain efficiency varies with respect to load and speed. Including this relation in simulation requires knowledge about detailed drivetrain parameters, which are often unavailable. This paper verifies the possibility to approximate the drivetrain efficiency in train run simulations by an equivalent constant that provides the same results of total energy usage. A case study of a suburban electric traction unit was selected to compare results of simulations carried out for different operating conditions including: route length, cruising speed and route inclination. The impact of replacing the variable efficiency with the equivalent constant on various outcomes of train run simulations was discussed and the limitations were formulated.
2019
Aleksander Jakubowski,
Leszek Jarzębowicz
Tramwaje serii N8C są największą liczebnie grupą pojazdów szynowych we flocie GAiT. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od przewoźnika, w ostatnim czasie zaobserwowano zwiększenie częstości występowania uszkodzeń silników trakcyjnych tych pojazdów widoczne zwłaszcza dla wozów stacjonujących w zajezdni Nowy Port. Celem wyjaśnienia przyczyny tego stanu rzeczy wykonano statystyczne badania rezystancji izolacji uzwojeń wszystkich silników pojazdów niezmodernizowanych stacjonujących w obu zajezdniach. Łącznie przebadano 52 pojazdy (104 silniki trakcyjne). Pozostałe wozy z tej serii przeszły ostatnio proces modernizacji (lub są w jego trakcie), w ramach którego silniki szeregowe prądu stałego są zastępowane silnikami indukcyjnymi.
2019
Jacek Skibicki
W artykule wskazano na korzyści energetyczne, środowiskowe i częściowo ekonomiczne wynikające z zastąpienia jednostek trakcyjnych o napędzie spalinowym pojazdami elektrycznymi mogącymi się poruszać na liniach częściowo niezelektryzowanych. W zasadniczych obliczeniach i symulacjach dotyczących linii miejskiej autorzy wyszli na przeciw mieszkańcom północnych Gdyni, którzy postulują o rewitalizację kolejowej linii pasażerskiej na trasie Gdynia Chylonia - Port Oksywie. Poprzez wyznaczoną wielkość zasobnika akumulatorowego wykazano, że elektryfikacja tego 7-kilometrowego odcinka jednotorowej linii może być zbędna. Zasobniki pojazdu ładowane z sieci trakcyjnej podczas jazdy na odcinku Gdynia Główna - Gdynia Chylonia pozwolą na dalszą jazdę do stacji Port Oksywie i jazdę powrotną bez budowy elektroenergetycznej infrastruktury trakcyjnej. Zastosowanie zasobnikowych jednostek trakcyjnych w taborze wykorzystywanym przez SKM Trójmiasto pozwoli na odstąpienie od planów elektryfikacji innej, ale jakże malowniczej krajobrazowo linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Port Lotniczy. Linia przebiegającą na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest dotąd obsługiwana przez szynobusy z napędem spalinowym. Pojazdy są powszechnie oceniane jako nie ekologiczne, nie ekonomiczne i o małym, w porównaniu do elektrycznych pojazdów trakcyjnych, przyśpieszeniu i prędkości na wzniesieniach. Wykonano analizę symulacyjną również dla tej bardzo trudnej terenowo linii, której jednocześnie stawia się wymagania dla szybkich kolei miejskich – odległości między 9-cioma przystankami wynosi średnio 1500 m. Poprzez hipotetyczny dobór, w tym przypadku zasobnika hybrydowego (akumulatory + superkondensatory) wykazano, że po zakończeniu mającej się rozpocząć w roku 2020 elektryfikacji linii Gdynia - Kościerzyna również linia PKM w obrębie Gdańska może nie wymagać elektryfikacji. Kolejną analizę symulacyjną wykonano w odniesieniu do linii regionalnej o dużym znaczeniu turystycznym i walorach krajobrazowych, tj. niezelektryfikowanej linii nr 213 Reda - Hel o długości 62 km. Podobnie jak poprzednich symulacjach przyjęto, że zasobnikowa jednostka trakcyjna będzie częściowo korzystała z sieci trakcyjnej, w tym przypadku na odcinku Gdynia Główna - Reda. Jazda z podniesionymi pantografami wystarczy na naładowanie zasobnika pokładowego na przejazd z Redy do stacji Hel. Do naładowania pojazdu przez podróżą powrotną założono zbudowanie podstacji trakcyjnej.
2019
Dariusz Karkosiński,
Krzysztof Karwowski,
Andrzej Wilk,
Aleksander Jakubowski,
Natalia Karkosińska-Brzozowska
W artykule przedstawiono podstawowe założenia projektu badawczego, realizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK, obejmującego określanie parametrów układu geometrycznego linii kolejowych oraz odtwarzanie trajektorii ruchu pojazdów szynowych. Projekt ten jest realizowany przez Konsorcjum Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Polega na wykorzystaniu nowoczesnych metod pomiarowych, takich jak techniki pozycjonowania satelitarnego GNSS, pomiary inercyjne INS oraz skaning laserowy LS, w procesie zarządzania siecią dróg kolejowych. Zostanie w nim wykorzystana innowacyjna technika mobilnych pomiarów satelitarnych. Przedstawiono krótki opis projektu oraz poszczególne etapy jego realizacji. Omówiono podjęte działania przygotowawcze oraz prace badawcze wykonane w 2018 roku.
2019
Andrzej Wilk,
Władysław Koc,
Cezary Specht,
Krzysztof Karwowski,
Piotr Chrostowski,
Jacek Szmagliński,
Paweł Dąbrowski,
Mariusz Specht
Wyświetlanie 1 - 5 z 239 rezultatów.
z 48
RSS (otwiera nowe okno)