Pracownicy Katedry

Kierownik Katedry

Samodzielni pracownicy nauki

dr hab. inż. Krzysztof Karwowski
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-321
(58) 347 11 58
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński
Profesor uczelni
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 319
(58) 347 12 86

Doktorzy

Asystenci i wykładowcy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

inż. Paweł Bawolski
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek WEiA C pokój EM-C17
(58) 347 20 53