Biuro Wydziału

 

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska

pokój 105
telefon: 58 347 14 02
e-mail: dyrektor.weia@pg.gda.pl
 

Sekretariat Dziekana

mgr inż. Katarzyna Pankowska

pokój 108
telefon: 58 348 62 76
e-mail: katarzyna.pankowska@pg.gda.pl
 

Sekretariat Wydziału

mgr Magdalena Szymanowska-Poniatowska

pokój 104
telefon 58 347 14 02
e-mail: magdalena.poniatowska@pg.gda.pl

Halina Kwiatkowska-Kasperowicz

pokój 104
telefon: 58 347 24 65
e-mail: halina.kwiatkowska@pg.gda.pl
 

Zespół ds. spraw pracowniczych

mgr Bogusława Horiszna

pokój 106
telefon: 58 347 29 40
e-mail: boguslawa.horiszna@pg.gda.pl
 

Zespół finansowo-księgowy

mgr Anna Kaczorowska

Obsługa: ogólnowydziałowa, projekty Młodzi Naukowcy, umowy komercyjne
pokój 106

telefon: 58 347 29 23
e-mail: anna.kaczorowska@pg.gda.pl

mgr Agnieszka Kliem

Obsługa: Laboratorium LINTE^2, KA, KEE, KESSiI, KMiSI
pokój 106

telefon: 58 348 62 33
e-mail: agnieszka.kliem@pg.gda.pl

mgr Dorota Szwonek-Czech

Obsługa: LAB-6, KANEiKE, KEiME, KIET, KMiWN
pokój 106

telefon: 58 348 60 67
e-mail: dorota.szwonek@pg.gda.pl