Dokumenty BHP i PPOŻ

 

Tytuł Data utworzenia Data modyfikacji

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

2019-04-29 2019-04-29

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa

2019-02-28 2019-02-28

Plan ewakuacji budynku przy ulicy Własna Strzecha 18A - budynek nr 26

2019-03-03 2019-03-03

Plan ewakuacji budynku przy ulicy Sobieskiego 7, A/63-B/62-C/61

2019-02-28 2019-02-28

Plan ewakuacji budynku przy ulicy Sobieskiego 5 - budynek nr 60

2019-03-05 2019-03-05

Plan ewakuacji budynku przy ulicy Narutowicza 11/12 - budynek nr 12

2019-02-28 2019-03-05

Zasady udzielania pomocy przedmedycznej porażonym prądem elektrycznym

2019-02-27 2019-02-27

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

2019-02-28 2019-02-28

Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki

2019-02-27 2019-02-27

Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki

2019-02-27 2019-02-27

Instrukcja BHP przy obsłudze komputera

2019-02-27 2019-02-27

Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru.

2019-04-29 2019-04-29

Instrukcja postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia z użyciem AED. Dotyczy budynków przy ulicy: Własna Strzecha 18A - budynek nr 26, przy ulicy Sobieskiego 7, A/63-B/62-C/61, przy ulicy Narutowicza...

2019-04-29 2019-04-29

Instrukcja ogólna BHP w laboratorium.

2019-02-28 2019-02-28