Zapisy na Kurs Ib

Początek najbliższej edycji kursów szkoleniowych:

12-13 luty 2020 r. - Kurs Ib (Bezpieczeństwo funkcjonalne) - Politechnika Gdańska

Opłata

Opłata za kurs wynosi 1800 PLN

Do pobrania

Formularz zgłoszenia na kurs

Warunki przyjęcia

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Edycja kursu będzie uruchomiona, jeżeli zapisze się na nią minimum 10 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 20 osób.

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie sprawdzianu końcowego z zakresu wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie funkcjonalnym w systemach technicznych.

Sprawdzian zawiera dwie części:

Test składający się z 20 pytań, w którym podane są cztery (4) możliwe odpowiedzi do wyboru na każde pytanie, z których tylko jedna jest właściwa.
Pytania problemowe (5 pytań z zakresu kursu), na które trzeba udzielić pisemnie krótkich odpowiedzi.
Zaliczenie kursu wymaga udzielenia co najmniej 16 prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe oraz 4 prawidłowych odpowiedzi na pytania problemowe.

W wyniku odbycia kursu i zaliczenia sprawdzianu uczestnicy uzyskują świadectwo ukończenia kursu wydane przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Świadectwo uzyskane z wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym ubiegania się o certyfikację kompetencji w systemie UDT-CERT.