Program kursu ogólnego Ib

 1. Ogólne wymagania zawarte w PN-EN 61508 i jej relacje z normami sektorowymi PN-EN 61511 i PN-EN 62061
 2. Ważniejsze pojęcia i definicje związane z niezawodnością i bezpieczeństwem obiektów i systemów; ryzyko indywidualne i grupowe
 3. Koncepcja i cele zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia
 4. Wymagania kompetencyjne oraz dotyczące dokumentowania, wprowadzania zmian i nadzoru
 5. Identyfikacja zagrożeń i definiowanie funkcji związanych z bezpieczeństwem
 6. Metoda HAZOP w analizie potencjalnych zdarzeń i scenariuszy awaryjnych
 7. Określanie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL na podstawie analizy i oceny ryzyka; metoda matrycy ryzyka
 8. Metoda ALARP w ocenie rozwiązań sterowania ryzykiem
 9. Potencjalne błędy systematyczne w systemach E/E/PE i ich unikanie; znaczenie jakości oprogramowania i wymagania w cyklu życia
 10. Wymagania dotyczące specyfikacji i bezpieczeństwa oprogramowania; protokoły komunikacyjne i ochrona sieci
 11. Rodzaje uszkodzeń elementów; dane niezawodnościowe i znaczenie ich uaktualniania w czasie
 12. Kryteria probabilistyczne dla wyróżnionych rodzajów pracy systemów E/E/PE
 13. Ograniczenia architektoniczne w systemach E/E/PE
 14. Przykładowe rozwiązania systemów E/E/PE do realizacji funkcji związanych z bezpieczeństwem
 15. Weryfikacja poziomu SIL metodą jakościową i charakterystyka metod ilościowych
 16. Problem uszkodzeń zależnych i zasady zmniejszania ich prawdopodobieństwa
 17. Analiza warstw zabezpieczeń LOPA w nawiązaniu do PN-EN 61511, metoda drzew zdarzeń
 18. Czynniki ludzkie w analizie bezpieczeństwa funkcjonalnego i warstw zabezpieczeń; analiza funkcjonalna, ocena rozwiązań interfejsów i systemu alarmowego
 19. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn według PN-EN 62061
 20. Uwarunkowania diagnostyki elementów; planowanie obsługi profilaktycznej i testowania systemów E/E/PE
 21. Rola metod RCM, RBM i RBI w zarządzaniu bezpieczeństwem
 22. Analiza kosztów i efektów (CBA) w ocenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych bezpieczeństwa funkcjonalnego
Zakłada się, że uczestnicy kursu Ib posiadają normy PN-EN 61508, PN-EN 61511 i PN-EN 62061 lub mają do nich dostęp.