Charakterystyka kursu Ib

Cel kursu

Celem kursu Ib jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa funkcjonalnego w systemach technicznych, która jest wymagana na egzaminie na I stopień (ogólny). W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu jednostka certyfikująca UDT-CERT przyznaje certyfikat I stopnia: Certyfikowany Specjalista Bezpieczeństwa Funkcjonalnego (CSBF).

Dla kogo kurs jest przeznaczony?

Certyfikacja I stopnia (ogólna) jest przeznaczona dla tych osób z kadry menadżerskiej oraz kadry technicznej, zajmującej się projektowaniem i eksploatacją systemów i urządzeń, których stanowiska nie wymagają dogłębnej wiedzy i praktyki w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, ale są odpowiedzialne w przedsiębiorstwie/firmie za nadzór nad rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi bezpieczeństwa funkcjonalnego. Kurs Ib jest adresowany dla przedstawicieli wszystkich istotnych branż przemysłu: petrochemicznego, chemicznego, energetycznego, maszynowego i innych.

W kursie mogą uczestniczyć także osoby, które nie ubiegają się o uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa funkcjonalnego, ale chcą uzyskać wiedzę związaną z tematyką kursu.

Czas trwania kursu

1 zjazd - 16 godzin zajęć i sprawdzian

Wykładowcy

Kursy szkoleniowe związane z certyfikacją osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funckjonalne UDT-Cert prowadzą specjaliści bezpieczeństwa funkcjonalnego Politechniki Gdańskiej:

  • prof. dr hab. inż.Kazimierz T. Kosmowski, prof. zw. PG
  • mgr inż. Tomasz Barnert
  • dr inż. Michał Porzeziński
  • mgr inż. Emilian Piesik
  • dr hab. inż. Marcin Śliwiński