Wielokrotnie we wstępach do materiałów konferencyjnych APE można było spotkać się z nazwiskiem śp. prof. dr hab. inż. Antoniego Boguckiego. Profesor był  inicjatorem i organizatorem pierwszych konferencji APE. Przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej, jak również prodziekana ds. nauki oraz prorektora ds. nauki.

 

Profesor Roman Janiczek kontynuował dzieło organizacyjne swojego poprzednika. Przejął również obowiązki dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej. Przekonany o konieczności weryfikacji wiedzy w praktycznym zastosowaniu pracował m.in. jako specjalista w Elektrowni Rybnik, jako dyrektor Biura Rozwoju w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. w Warszawie oraz w EPC S.A. w Warszawie.

 

Prof. dr hab. inż. Wilibald Winkler należał do twórców konferencji APE. Zawsze gorąco wspierał to przedsięwzięcie. Jako aktywny działacz i człowiek nauki piastował m.in. stanowisko  wojewody śląskiego,  wice - ministra edukacji i rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach.