O konferencji O konferencji

Konferencja Naukowa APE powstaje przy współpracy wielu instytucji naukowych oraz firm. Celem Konferencji jest prezentacja aktualnych problemów elektroenergetyki, kreowanie jej perspektyw rozwojowych oraz umożliwienie nawiązania współpracy środowiska naukowego i przemysłu, czego efektem są wspólne prace naukowe i projekty przemysłowe. Najczęściej poruszanymi tematami są kwestie bezpieczeństwa i pracy systemu elektroenergetycznego, a przedstawiane referaty prowadzą do dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Komitet organizacyjny Komitet organizacyjny

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk

Sekretarz naukowy: dr hab. inż. Jacek Klucznik

Kierownik biura: Małgorzata Pasieczna

Sprawy finansowe: dr inż. Robert Kowalak

Komitet naukowy Komitet naukowy

Członkowie Komitetu Naukowego Honorowi Członkowie Komitetu Naukowego
Seddik Bacha, University of Grenoble, Francja
Janusz Białek, Center of Energy Systems, Rosja
Paweł Bućko, Politechnika Gdańska
Sławomir Cieślik, UTP, Bydgoszcz
Stanisław Czapp, Politechnika Gdańska
Leszek S. Czarnecki, Louisiana State University
Tomasz Gałka, Instytut Energetyki
Irina I. Golub, ISE Rosyjskiej Akademii Nauk, Irkuck
Adrian Halinka, Politechnika Śląska
Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska
Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska
Józef Lorenc, Politechnika Poznańska
Zbigniew Lubośny, Politechnika Gdańska
Jan Machowski, Politechnika Warszawska
Krzysztof Madajewski, Instytut Energetyki
Om Malik, University of Calgary
Piotr Miller, Politechnika Lubelska
Mark O'Malley, University College Dublin
Józef Paska, Politechnika Warszawska
Stefan Paszek, Politechnika Śląska
Desire Rasolomampionona, Politechnika Warszawska
Waldemar Rebizant, Politechnika Wrocławska
Sylwester Robak, Politechnika Warszawska
Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska
Marian Sobierajski, Politechnika Wrocławska
Paweł Sowa, Politechnika Śląska
Jacek Wańkowicz, Instytut Energetyki
Irena Wasiak, Politechnika Łódzka
Artur Wilczyński, Politechnika Wrocławska
Kazimierz Wilkosz, Politechnika Wrocławska
Ryszard Zajczyk, Politechnika Gdańska (Przewodniczący)
Zbigniew Szczerba (Honorowy Przewodniczący)
Jacek Marecki
Maciej Pawlik
Jan Popczyk
Andrzej Kanicki
Andrzej Reński
Zbigniew Styczyński
Kurt Żmuda