Początki APE, czyli Konferencji Naukowej Aktualne Problemy w Elektroenergetyce sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo konferencja była organizowana przez Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów pod czujnym okiem prof. Antoniego Boguckiego z Politechniki Śląskiej. Tematyka pierwszych konferencji obejmowała problemy automatyki w energetyce. Od roku 1993 rozszerzono problematykę o szeroko pojęte zagadnienia elektroenergetyki. Organizatorzy zapraszali uczestników do Gliwic oraz Kozubnika.

 

Rok 1995 przyniósł kolejne zmiany, konferencja została przeniesiona na Północ Polski do Juraty pod organizację ówczesnej Katedry Systemów Elektroenergetycznych Politechniki Gdańskiej z prof. Zbigniewem Szczerbą na czele. Konferencji nadano formę „polskiego CIGRE” poprzez wprowadzenie sekcji tematycznych, które to odbywały się równolegle i umożliwiały podjęcie liczniejszych zagadnień. Rok 2005 wprowadził referaty plenarne do dotychczasowej formy.

 

W wyniku zmian strukturalnych i połączenia dwóch katedr powstała Katedra Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, która miała przyjemność świętować wraz z Państwem Jubileusz XV Międzynarodowej Konferencji Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’11 oraz 40 lat istnienia APE.