Prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba to  inicjator pomorskiego APE. Przez wiele lat przewodniczący komitetu naukowego, przewodniczący sekcji, recenzent jak również prelegent oraz autor wielu prezentowanych artykułów. Profesor Szczerba przekształcił konferencję w „polskie CIGRE” i to m.in. za jego zasługą konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
 
 
 
Pan Ryszard Pochyluk to wieloletni pracownik Katedry Elektroenergetyki, który od VII do XIV konferencji APE prowadził komitet organizacyjny od strony logistycznej. To niesamowity inżynier o ogromnym zaangażowaniu w problemy współczesnej elektroenergetyki.
 
 
 
Profesor Ryszard Zajczyk to wieloletni kierownik Katedry Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, autor, recenzent oraz prelegent jak i przewodniczący sekcji konferencji APE. Aktualnie profesor jest przewodniczącym komitetu naukowego.