Przesunięcie terminu konferencji APE

Z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy podjąć decyzję o przesunięciu terminu obrad konferencji APE na rok 2023.

Na taką decyzję miała wpływ sytuacja zdrowotna w kraju i ograniczenia z tym związane (żaden hotel nie złożył oferty na organizację konferencji i tym samym nie mogliśmy uruchomić procesów przetargowych) oraz nagle i nieoczekiwanie zakończyła działalność redakcja Acta Energetica, nasz wieloletni Patron medialny i wydawca materiałów konferencyjnych.

Osobom, które podjęły się przygotowania referatów na APE i rozpoczęły ich tworzenie serdecznie dziękujemy i pomimo obecnych perturbacji liczymy na Wasz udział w APE’23.
XX Jubileuszową edycję Konferencji APE przesuwamy na rok 2023 bo chcemy zachować cykl czyli, że tradycyjnie APE odbywa się w latach nieparzystych.

Już dzisiaj zapraszam środowiska akademickie i branżowe do udziału w:
XX Jubileuszowej Konferencji APE’23
Aktualne Problemy w Elektroenergetyce

która jest planowana w dniach 14÷16 czerwca 2023 r.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego APE
Prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk