Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr Anna Witkowska
zatrudniony Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: automatyka i robotyka
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje -
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski (Politechnika Poznańska),
sekretarz - dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Zenon Zwierzewicz (Akademia Morska w Szczecinie),
recenzent -  prof. dr hab. inż. Janusz Frączek (Politechnika Warszawska),
recenzent -  prof. dr hab. inż. Krzysztof Tchoń (Politechnika Wrocławska),
członek komisji –  dr hab. inż. Artur Babiarz (Politechnika Śląska),
członek komisji –  dr hab.inż. Paweł Dworak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
29.04.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
18.06.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
20.12.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 06.12.2019 r powołała Komisję Habilitacyjną