Aktualności

Zmiany organizacyjne na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 1 września 2017 r., na mocy zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., w strukturze Wydziału Elektrotechniki i Automatyki nastąpiły zmiany.

Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego zmieniła nazwę na Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, a poprzez połączenie Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki oraz Katedry Inżynierii Systemów Sterowania powstała Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki.

Nazwy nowych katedr w języku angielskim otrzymały brzmienie: Department of Electric Drives and Energy Conversion oraz Department of Electrical Engineering, Control Systems and Informatics.

Jednocześnie, rektor Politechniki Gdańskiej powołał następujących pracowników Wydziału na kierowników katedr w kadencji 2017-2021:

  • Katedra Automatyki – prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, prof. zw. PG
  • Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii – dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG
  • Katedra Elektroenergetyki – prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk, prof. zw. PG
  • Katedry Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki – dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG
  • Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych – prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. zw. PG
  • Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu – dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG
  • Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych – dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
  • Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć – prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk, prof. zw. PG