Aktualności

Zespół z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki pokieruje projektem badawczym w ramach programu BRIK

Zespół pracowników z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej, wspierającego badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze infrastruktury kolejowej. Program jest tzw. Wspólnym Przedsięwzięciem, współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Projekt o budżecie ponad 2,5 mln zł będzie realizowany do 2021 roku przez konsorcjum Politechniki Gdańskiej (Wydziały Elektrotechniki i Automatyki oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska) oraz Akademii Morskiej w Gdyni (Wydział Nawigacyjny). Liderem konsorcjum jest Politechnika Gdańska, z ramienia której kierownikiem projektu został dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Elektrycznej Transportu.

Uzyskanie dofinansowania projektu stało się możliwe dzięki współpracy zespołów naukowych Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Morskiej w Gdyni, które od wielu lat z powodzeniem realizują interdyscyplinarne badania nad wykorzystaniem pomiarów satelitarnych do inwentaryzacji szlaków kolejowych.

W ramach dotychczasowych badań opracowana została innowacyjna metoda pomiarów mobilnych, polegająca na rejestrowaniu współrzędnych osi torów kolejowych za pomocą anten satelitarnych zainstalowanych na poruszających się pojazdach szynowych. Efektem prowadzonych prac jest kilkadziesiąt publikacji naukowych oraz wydana w 2018 roku monografia naukowa Projektowanie i eksploatacja dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych.

Projekt przewiduje opracowanie niezawodnej i precyzyjnej metody wyznaczania osi toru kolejowego z wykorzystaniem metody mobilnych pomiarów satelitarnych, w celu rejestrowania ukształtowania geometrycznego linii kolejowych w państwowym układzie odniesienia PUWG2000.

Precyzyjna identyfikacja osi torów kolejowych stwarza szereg możliwości związanych z wykorzystaniem danych cyfrowych o lokalizacji torów oraz towarzyszących obiektów inżynierskich. Dane te mogą służyć do różnorakich analiz wykonywanych w ramach zarządzania infrastrukturą kolejową, takich jak, między innymi, analizy symulacyjne przejazdów teoretycznych pociągów, czy lokalizacja pojazdów szynowych w czasie rzeczywistym.