Aktualności

Zakończenie realizacji projektu budowy małej elektrowni wiatrowej z turbiną dwuwirnikową

W październiku 2019 roku zakończył się projekt badawczo-rozwojowy pt. Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku, realizowany w latach 2018-2019 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem projektu było opracowanie prototypu dwuwirnikowej,  bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej z trójfazowym, bezrdzeniowym generatorem tarczowym z magnesami trwałymi o wirującym tworniku i magneśnicy o mocy do 3 kW. 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Modelowanie i projektowanie turbiny oraz generatora. Opracowano model matematyczny turbiny wiatrowej i generatora elektrycznego z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania. Przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem modelu. Przygotowano dokumentację projektową dwuwirnikowej turbiny wiatrowej  oraz generatora z magnesami trwałymi.

2. Budowa prototypu elektrowni wiatrowej. Wykonano prototyp turbiny wiatrowej i generatora. Zmodernizowano i przystosowano do badań elektrowni stanowisko z tunelem aerodynamicznym.

3. Badania prototypu elektrowni wiatrowej. Zrealizowano badania laboratoryjne opracowanego prototypu generatora z wykorzystaniem hamowni maszyn elektrycznych. Zrealizowano badania opracowanego prototypu turbiny wiatrowej z wykorzystaniem tunelu aerodynamicznego.

Innowacyjna konstrukcja generatora opracowanego w ramach projektu została zgłoszona do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia P.431142). Wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych zostały opublikowane w czasopismach naukowych oraz zaprezentowane na konferencjach naukowo-technicznych.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe (edycja 2017), a przyznane przez WFOŚiGW w Gdańsku dofinansowanie projektu wyniosło 239 900,00 zł.

W badaniach eksperymentalnych wykonanych w ramach projektu została wykorzystana infrastruktura badawcza Laboratorium LINTE^2

Raport końcowy projektu jest dostępny do pobrania

Galeria zdjęć