Aktualności

XVIII edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu, w której można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), obronione na Politechnice Gdańskiej w roku kalendarzowym 2018. 

Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują opiekunowie prac u dziekanów poszczególnych Wydziałów.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy, opinie opiekuna i recenzenta oraz płytę CD ze zdjęciem autora pracy, jej streszczeniem (zalecana objętość ok. 4000 znaków) i ewentualnym materiałem ilustracyjnym. Dodatkowo, autorzy zgłaszanych prac powinni przesłać do organizatora (pocztą elektroniczną) kartę zgłoszenia uczestnictwa.

Harmonogram

  • do 30.04.2019  – Termin zgłaszania prac
  • 10.06.2019 – Prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień
  • do 20.06.2019 – Przedstawienie przez Kapitułę ranking nominowanych prac Prezydentowi Miasta Gdyni.
  • do 15.07.2019 – Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
  • październik 2019 – wręczenie nagrody i wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej.
     
Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym aktualny harmonogram Konkursu, dostępne są na stronie PPNT Gdynia