Aktualności

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki (rok akademicki 2017/2018)

 • W dniu 19 lipca 2017 r. na Politechnice Gdańskiej zakończyła się tegoroczna rekrutacja na studia I stopnia. Wyniki kandydatów zostały opublikowane na ich indywidualnych kontach w serwisie https://rekrutacja.pg.edu.pl/. 

  Jednocześnie, Centrum Rekrutacyjne Uczelni udostępniło zbiorcze statystyki tegorocznych wyników, które umożliwiają dokonanie porównań z rokiem akademickim 2016/2017.

  Na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki zostało w tym roku przyjętych 308 nowych studentów (na wszystkich kierunkach studiów), co oznacza, że limit miejsc na tych studiach został wyczerpany i nie będzie dodatkowego naboru na studia we wrześniu.

  Mniejsza w stosunku do lat ubiegłych o ok. 40% liczba przyjętych studentów wynika z konieczności dostosowania się Wydziału do nowego sposobu podziału dotacji dla uczelni z budżetu państwa (wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r.).

  Z kolei na studia niestacjonarne I stopnia zostało przyjętych 97 studentów (tylko kierunek elektrotechnika), co oznacza wzrost liczby studentów o ok. 47% w stosunku do poprzedniego roku akademickiego.

  Opublikowane statystyki wskazują jednocześnie, że przyjęci w tym roku studenci uzyskali lepsze wyniki rekrutacji niż w roku ubiegłym. W szczególności dotyczy to studiów stacjonarnych, gdzie w zależności od kierunku studiów należało w tym roku zdobyć od 10% (kierunek automatyka i robotyka) do 30% (kierunek elektrotechnika) więcej punktów, aby zostać studentem Wydziału! 

  Co ważne, nie tylko wyniki minimalne (progowe), ale również wyniki średnie uzyskane na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia są w tym roku wyższe – od 5% dla kierunku energetyka do 12% dla kierunku elektrotechnika –  co wskazuje na wyższy średni poziom przyjętych studentów w stosunku do roku akademickiego 2016/2017.

   

  Zbiorcze wyniki rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w roku akademickim 2017/2018

  Kierunek studiów Liczba przyjętych studentów Liczba punktów
  minimalna maksymalna średnia
  studia stacjonarne
  Automatyka i Robotyka 110 52,75 88,77 66,01
  Elektrotechnika 125 52,27 91,20 56,51
  Energetyka1 73 45,46 74,00 55,73
  studia niestacjonarne
  Elektrotechnika 97 30,19 71,60 41,73

   

  Zbiorcze wyniki rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w roku akademickim 2016/2017

  Kierunek studiów Liczba przyjętych studentów Liczba punktów
  minimalna maksymalna średnia
  studia stacjonarne
  Automatyka i Robotyka 201 47,84 96,00 59,24
  Elektrotechnika 217 40,18 84,19 50,32
  Energetyka1 85 31,20 100,00 55,82
  studia niestacjonarne
  Elektrotechnika 66 30,27 75,00 44,41

   


   1 Łącznie z kierunkiem Energy Technologies