Aktualności

Wynalazki z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kongresie Impact mobility rEVolution'18

W dniach 12-13 września 2018 roku Politechnika Gdańska uczestniczyła w kongresie Impact mobility rEVolution'18, na którym Wydział Elektrotechniki i Automatyki zaprezentował wynalazki swoich naukowców.

Międzynarodowy kongres, który odbył się w Katowicach był poświęcony wyzwaniom stojącym przed branżą transportową w związku z dynamicznym rozwojem elektromobilności i technologii wodorowych oraz zmianami w infrastrukturze inteligentnych miast. Jego uczestnikami byli przedstawiciele biznesu, środowiska akademickiego, administracji publicznej oraz startupów technologicznych.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki zaprezentował dwa wynalazki: napęd pięciofazowy do zastosowań w pojazdach elektrycznych oraz opatentowany automatyczny przełącznik uzwojeń generatora synchronicznego do zastosowań w innowacyjnych siłowniach wiatrowych.

Rozwiązania pracowników Wydziału były prezentowane w strefie ekspozycyjnej SciTech Poland, przeznaczonej dla wystawców najlepszych krajowych rozwiązań technicznych. Oba wynalazki spotkały się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli branży motoryzacyjnej i energetycznej.

Koordynatorem udziału Politechniki Gdańskiej w kongresie Impact mobility rEVolution'18 było Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Wydział Elektrotechniki i Automatyki reprezentował dr inż. Roland Ryndzionek.

Szczegółowe informacje na temat kongresu można znaleźć na stronie https://impactcee.com/mobilityrevolution/2018

Galeria zdjęć