Aktualności

Wydział Elektrotechniki i Automatyki rozwija innowacyjną metodę diagnostyki silników elektrycznych

We wrześniu 2018 roku Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki wzbogaciła się o oryginalne stanowisko badawcze przeznaczone do uszkadzania łożysk. Nowe stanowisko posłuży do przygotowywania wysokiej jakości materiału badawczego, wykorzystywanego w pracach naukowych poświęconych bezinwazyjnej diagnostyce łożysk silników indukcyjnych, prowadzonych przez dr inż. Tomasza Ciszewskiego.

Opracowana w ramach pracy doktorskiej dr inż. Tomasza Ciszewskiego innowacyjna, bezinwazyjna metoda diagnostyczna NTC (ang. Normalized Triple Covariance) wykorzystuje do diagnostyki łożysk pomiar prądu silnika indukcyjnego. Metoda ta, w odróżnieniu od metod wibracyjnych, nie wymaga instalacji w silniku dodatkowych czujników. Jest to szczególnie istotne w warunkach przemysłowych w przypadku utrudnionego dostępu do zainstalowanych maszyn elektrycznych.

Dotychczas, do badań nad prądową diagnostyką łożysk były wykorzystywanie łożyska uszkodzone przy pomocy mechanicznej obróbki skrawaniem. Miało to istotne wady, bo uzyskane w ten sposób defekty łożysk nie występują w rzeczywistych maszynach elektrycznych. Zakupione stanowisko umożliwia uszkadzanie łożyska za pomocą drgań mechanicznych w trakcie ruchu obrotowego umieszczonego w nim wału. Do generowania wibracji został wykorzystany zewnętrzny wzbudnik drgań, umożliwiający precyzyjną regulację ich częstotliwości i amplitudy. Pozwala to na uzyskanie uszkodzeń łożysk o charakterze bardzo zbliżonym do występujących w rzeczywistych maszynach elektrycznych.

Uruchomienie stanowiska, które nastąpiło w dniu 10 października 2018 r. pozwoli na zrealizowanie kolejnego etapu badań nad metodą NTC. Badania te mają na celu przetestowanie metody na dużej liczbie łożysk i weryfikację jej przydatności w zastosowaniach przemysłowych. W połączeniu z wcześniej opracowanymi metodami do diagnozowania klatki wirnika oraz zwarć międzyzwojowych w stojanie, metoda NTC pozwoli na kompleksową diagnozę silników indukcyjnych z wykorzystaniem jednokrotnego pomiaru prądu silnika.