Aktualności

Wydział Elektrotechniki i Automatyki realizuje prace badawczo-rozwojowe na rzecz obronności kraju

Pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej rozpoczęli realizację badań eksperymentalnych w projekcie badawczo-rozwojowym Demonstrator technologii systemu wykrywania obiektów podwodnych z platform powietrznych poprzez zastosowanie układu różnicowego w metodzie magnetometrycznej.

Koordynatorem projektu jest Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki, która współpracuje z Ośrodkiem Doświadczalnym oraz Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej. W badaniach uczestniczą również żołnierze Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Projektem kieruje dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. nadzw. PG.

Dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej, do przeprowadzenia badań w ramach projektu został przydzielony sprzęt wojskowy z zasobów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt nr DOBR/0062/R/ID1/2012/03 jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Galeria zdjęć