Aktualności

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza na studia doktoranckie

Szanowni Absolwenci, Szanowne Absolwentki!

Jeżeli pragniecie rozwijać swoje zainteresowania naukowe, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia, określanych mianem studiów doktoranckich lub doktorskich.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej, specjalistycznej wiedzy w następujących dyscyplinach nauki:

  • Automatyka i robotyka,
  • Elektrotechnika.

Studia przygotowują do prowadzenia samodzielnej działalności badawczej i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora. W ramach studiów istnieje możliwość dogłębnego rozwoju kompetencji akademickich, w tym poprzez udział w zajęciach dydaktycznych, projektach, grantach, konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach.

Doktoranci mogą uzyskać wszechstronne wsparcie finansowe, w tym między innymi: stypendia doktoranckie, stypendia projakościowe, stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej, świadczenia socjalne z Funduszu Pomocy Materialnej, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, granty dla młodych naukowców.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat studium doktoranckiego – pok. 8, tel. 58 347 24 65, e-mail: halina.kwiatkowska@pg.edu.pl oraz Kierownik studium doktoranckiego – pok. EM-321, tel. 58 347 11 58, e-mail: krzysztof.karwowski@pg.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 14 września 2018 roku !

 

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce Doktoranci/Rekrutacja