Aktualności

Wydział Elektrotechniki i Automatyki partnerem naukowym kolejnych klastrów energii z województwa pomorskiego

W dniu 25 października 2018 roku w Laboratorium LINTE^2 nastąpiło podpisanie kolejnych umów partnerskich pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki a klastrami energii z województwa pomorskiego: Sztumskim Klastrem Energii z siedzibą w Sztumie oraz Klastrem Energetycznym Malbork-Żuławy z siedzibą w Malborku.

W imieniu obu klastrów umowy podpisali: Arkadiusz Rakowski, przewodniczący Rady Sztumskiego Klastra Energii, oraz Arkadiusz Mroczkowski i Zbigniew Kwiatkowski, odpowiednio – przewodniczący oraz sekretarz Rady Klastra Energetycznego Malbork-Żuławy.

Przy okazji podpisania umów odbyło się spotkanie i dyskusja z władzami Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w której uczestniczyli przedstawiciele klastrów i współpracujących z klastrami przedsiębiorstw, w tym spółek OZE Biomar z Gdyni oraz Virtual Power Plant z Warszawy.

Więcej informacji o klastrach energii w Polsce dostępnych jest na stronie Ministerstwa Energii

Galeria zdjęć