Aktualności

Współpraca Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z Politechniką Lwowską

W dniach 9-13 września 2019 trzej pracownicy naukowi Wydziału Elektrotechniki i Automatyki: dr hab. inż. Marcin Morawiec, dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki oraz dr hab. inż. Jarosław Guziński przebywali jako profesorowie wizytujący na Wydziale Elektromechatroniki i Komputerowych Systemów Elektromechanicznych Politechniki Lwowskiej.

Wizyta została zorganizowana na zaproszenie prof. Oleha Matviykiva, prorektora ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej. Opiekę nad polskimi naukowcami sprawował prof. Andriy Lozynskyy, który w przeszłości odwiedzał Politechnikę Gdańską jako profesor wizytujący. Podczas pobytu goście zapoznali się z laboratoriami, prowadzonymi badaniami naukowymi i procesem kształcenia, a dr hab. inż. Jarosław Guziński przeprowadził wykład dla ukraińskich studentów na temat nowoczesnych napędów elektrycznych z wielofazowymi silnikami indukcyjnymi.

Z kolei dr hab. inż. Marcin Morawiec oraz dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki podzielili się swoim doświadczeniem dotyczącym programowania procesorów Renesas i ich wykorzystania w dydaktyce. Dzięki rekomendacji dr. Morawca firma Renesas Electronics z Japonii przekazała nieodpłatnie Politechnice Lwowskiej swoje zestawy mikroprocesorowe, które będą podstawą nowopowstającego laboratorium dydaktycznego.

W trakcie wizyty odbyło się również seminarium dla pracowników Politechniki Lwowskiej, na którym goście przedstawili Politechnikę Gdańską, a w szczególności prace badawcze i proces kształcenia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Przeprowadzono również rozmowy na temat dalszej współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy obu wydziałami, w ramach której planowane jest podpisanie umowy o prowadzeniu studiów magisterskich z podwójnym dyplomowaniem.