Aktualności

Współpraca Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Łucku

W dniach 29 maja-1 czerwca 2018 r. w Świtezi na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Scientific and applied aspects in the automotive and traffic industries zorganizowana przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku.

Jednym ze współorganizatorów konferencji była Politechnika Gdańska, z ramienia której członkiem Komitetu Naukowego i uczestnikiem konferencji był dr inż. Mikołaj Bartłomiejczyk z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Była to już piąta edycja tego wydarzenia, poświęconego szeroko pojętym zagadnieniom transportu i pojazdów drogowych. Udział w konferencji wzięło ponad 100 uczestników, głównie z Ukrainy, Białorusi i Litwy, a także z Polski, Czech i Niemiec.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki współpracuje na Ukrainie z Uniwersytetem Technicznym w Łucku oraz z Politechniką Lwowską, z której w maju 2018 r. gościł profesora wizytującego Andrija Lozynskiego.