Aktualności

Współpraca międzynarodowa Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z SuperGrid Institute

W kwietniu 2017 roku, po półtorarocznym stażu podoktorskim we francuskim instytucie badawczym SuperGrid Institute w Lyonie, na Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej powrócił dr inż. Roland Ryndzionek, który podjął pracę w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Po obronie swojego doktoratu, w listopadzie 2015 roku, dr inż. Roland Ryndzionek wyjechał do Francji, gdzie przez kilkanaście miesięcy pracował na stanowisku młodszego inżyniera naukowo-badawczego (ingénieur de recherche post doc) w ośrodku SuperGrid Institute

Instytut SuperGrid prowadzi szeroko zakrojone prace badawczo-wdrożeniowe nad przesyłem energii elektrycznej na duże odległości przy wykorzystaniu sieci najwyższych napięć prądu stałego i przemiennego. Działalność B+R SuperGrid Institute ma na celu opracowanie technologii, które znajdą zastosowanie między innymi w integracji rozproszonych i odnawialnych źródeł energii (takich jak morskie farmy wiatrowe, czy duże elektrownie fotowoltaiczne) z systemem elektroenergetycznym. 

W trakcie stażu, dr inż. Ryndzionek pracował w zespole zajmującym się projektem Design of a 3.3 kV SiC based cell for a multi-megawatt DC-DC converter, zmierzającego do opracowania przekształtnika DC-DC ultra dużej mocy. Głównym zadaniem młodego doktora z Politechniki Gdańskiej było sporządzenie makiety 3D projektowanego przekształtnika wraz z układem chłodzenia, a także wykonanie obliczeń i symulacji termicznych oraz dobór poziomów izolacji i parametrów dielektrycznych wielowarstwowej magistrali mocy przekształtnika. 

Realizacja projektu przekształtnika DC-DC znajduje się w zaawansowanej fazie – obecnie testowany jest jego pełnoskalowy prototyp, a pierwsze wyniki badań urządzenia mają zostać opublikowane na międzynarodowej konferencji 19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE Europe, która we wrześniu 2017 r. odbędzie się w Warszawie. 

Dr inż. Roland Ryndzionek planuje kontynuowanie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki pracy naukowej nad przetwornikami piezoelektrycznymi, którą prowadził w ramach swojego doktoratu, a także badań nad technologiami związanymi z integracją odnawialnych źródeł energii, które to badania zamierza realizować między innymi przy wykorzystaniu infrastruktury Laboratorium LINTE^2.

Wspólne prace nad zaawansowanymi przekształtnikami energoelektronicznymi będą możliwe między innymi dzięki planowanemu zawarciu umowy pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki oraz SuperGrid Institute dotyczącej realizacji na Wydziale doktoratu mgr. inż. Piotra Dworakowskiego, pracownika SuperGrid Institute.