Aktualności

Windą bliżej

W dniu 20 maja 2019 roku, po przeprowadzeniu blisko dwumiesięcznego generalnego remontu, Dział Eksploatacji Politechniki Gdańskiej ponownie dopuścił do użytkowania historyczny dźwig osobowy w wysokiej części budynku głównego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (Gmach im. Prof. Kazimierza Kopeckiego).

Winda osobowa została zamontowana w budynku bezpośrednio po jego rozbudowie w 1957 roku i służyła pracownikom oraz studentom Wydziału do roku 2014, kiedy to ze względu na zły stan techniczny została czasowo wyłączona z eksploatacji.

Remontu historycznej windy, jednej z najstarszych na terenie Politechniki Gdańskiej, podjęła się firma ELSZYK Sp. z o.o., której założycielem i współwłaścicielem jest Kazimierz Szyszkowski – absolwent naszego Wydziału. Remont dźwigu osobowego wymagał dużego zaangażowania wykonawcy, między innymi ze względu na trudności w uzyskaniu oryginalnych części zamiennych.

Remont dźwigu osobowego został przeprowadzony przy wydatnej pomocy mgr. inż. Mariusza Milera, p.o. Kanclerza Politechniki Gdańskiej oraz mgr. inż. Marcina Gryni z Działu Eksploatacji Politechniki Gdańskiej.