Aktualności

Umowa o współpracy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z Okręgowym Urzędem Miar w Gdańsku

W dniu 12 listopada 2019 roku Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prof. Roman Śmierzchalski oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku mgr inż. Tomasz Michalik podpisali umowę o współpracy naukowo-badawczej między obiema jednostkami.

W ramach umowy planuje się wspólną organizację oraz realizację wydarzeń popularnonaukowych i naukowo-technologicznych, otwartych wykładów, szkoleń, staży i praktyk studenckich. Umowa przewiduje również możliwość publikacji w czasopismach wydawanych przez Strony, a także korzystanie z potencjału naukowo-badawczego Stron, w tym potencjału Laboratorium LINTE^2.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyły również: Ewa Dyner-Jelonkiewicz, ekspert Głównego Urzędu Miar w Warszawie oraz Katarzyna Grzybkowska, dyrektor administracyjny Wydziału.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Politechniki Gdańskiej został dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. uczelni, kierownik Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych.

Krajowa administracja miar rozpoczęła działalność krótko po odzyskaniu niepodległości. Jednym z pierwszych aktów prawnych odradzającej się Polski był podpisany 8 lutego 1919 roku Dekret o miarach, ustanawiający Główny Urząd Miar (utworzony w dniu 1 kwietnia 1919 roku). Zadaniem GUM stało się ujednolicenie miar w odradzającym się na terenach trzech byłych zaborów (różne systemy miar) kraju.

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku wspólnie z Obwodowymi Urzędami Miar zapewniają jednolitość miar i wymaganą dokładność pomiarów wielkości fizycznych na terenie województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.