Aktualności

Terminy i zasady przeprowadzania zajęć na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki po 25 maja

Komunikat dla studentów i wykładowców ws. terminów i zasad przeprowadzania zajęć na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki po 25 maja 2020r. 

 

Podstawową formą działań dydaktycznych na Wydziale jest nadal forma zdalna wliczając w to również przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów w sesji egzaminacyjnej.

 

Prawo przebywania na Wydziale mają:

- od dnia 18 maja br. wyłącznie studenci realizujący prace dyplomowe sprzętowe, którzy uzyskali zgodę Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki,

- w dniach 1-20 czerwca br. studenci odrabiający laboratoria sprzętowe tylko w wyznaczonych laboratoriach i określonych terminach, zgodnie z harmonogramem TUTAJ (dopuszczalna jest możliwość korekt w harmonogramie),

- dodatkowo prawo przebywania na Wydziale będą mieli studenci odbywający egzamin dyplomowy w formie tradycyjnej, ale tylko w dniu egzaminu. Egzaminy  będą planowane na koniec czerwca lub we wrześniu zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowej instrukcji przeprowadzania egzaminów dyplomowych w związku z COVID 19

 

W chwili obecnej przepisy związane z COVID 19 nie pozwalają na przebywanie większej liczby studentów na Wydziale, a na drzwiach sal laboratoryjnych i innych pomieszczeń, dopuszczonych do  wykorzystywania przez studentów wskazano maksymalną liczbę studentów uczestniczących w zajęciach. Po zajęciach należy dokonać stosownych działań dezynfekujących, dlatego  należy realizować zajęcia zgodnie z przyjętym planem (związane jest to ze współdziałaniem działu technicznego i pań sprzątających).

 

Sesja egzaminacyjna

Zaliczenia i egzaminy w sesji egzaminacyjnej letniej r.ak. 2019/2020 mogą odbywać się w formie zdalnej lub tradycyjnej. Jednocześnie informujemy, że rekomendowana jest forma zdalna z wykorzystaniem platformy eNauczanie na jeden z trzech możliwych sposobów – wideokonferencja, test, zadania.

Możliwość przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w formie tradycyjnej, w każdym przypadku będzie rozpatrywana indywidualnie przez władze wydziału ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych.

Harmonogram zaliczeń i egzaminów w sesji podstawowej (od 16 czerwca do 5 lipca) zostanie podany na początku czerwca. Harmonogram sesji podstawowej (od 31 sierpnia do 6 września) oraz poprawkowej (od 12 do 20 września) zostanie podany w późniejszym terminie.