Aktualności

Szkoły Zimowe projektu TEACHENER – zaproszenie do udziału!

Organizatorzy zapraszają doktorantów i studentów studiów drugiego stopnia, studiujących na Politechnice Gdańskiej (w szczególności na kierunkach studiów związanym z energetyką), do udziału w Szkołach Zimowych międzynarodowego projektu TEACHENER, realizowanego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

Uwaga – wydłużenie terminu aplikacji do dnia 15 grudnia 2018 roku! Wyślij formularz zgłoszeniowy.

W ramach Szkół Zimowych zostanie przeprowadzonych osiem interdyscyplinarnych kursów nauczania, które dotyczyć będą wybranych zagadnień z zakresu energetyki, rozważanych w kontekście aktualnych aspektów społecznych i humanistycznych. 

Wszystkie kursy zostały opracowane w ramach projektu TEACHENER, którego celem jest poprawa jakości kształcenia studentów uczelni technicznych poprzez powiązanie nauczanych przedmiotów inżynierskich z treściami nauk społecznych i humanistycznych.

Dwa spośród kursów zostały opracowane na Politechnice Gdańskiej i dotyczą zagadnień oceny ryzyka technologii na przykładzie inteligentnych liczników energii oraz społecznych konsekwencji rozwoju zdecentralizowanych systemów energetycznych.

Szkoły Zimowe odbędą się w następujących terminach i miejscach:

Udział uczestników w Szkołach Zimowych jest w całości finansowany z projektu TEACHENER.

Informacje o realizacji projektu TEACHENER na Politechnice Gdańskiej dostępne są na stronie projektu