Aktualności

Szkolenie z komunikacji IEC 61850 w Laboratorium LINTE^2

W dniach 5-6 czerwca 2019 roku w Laboratorium LINTE^2 odbyło się zaawansowane szkolenie z komunikacji IEC 61850, przeprowadzone przez spółkę INFO TECH Dr Wojciech E. Kozłowski sp.j.

W dwudniowym szkoleniu udział wzięli przedstawiciele dziewięciu przedsiębiorstw z całej Polski – specjaliści z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, deweloperzy nowych układów zabezpieczeń cyfrowych, a także projektanci i wykonawcy stacji elektroenergetycznych wykorzystujących komunikację zgodną ze standardem IEC 61850.

Prowadzący szkolenie Wojciech Kozłowski i Marcin Pazik z przedsiębiorstwa INFO TECH zrealizowali bardzo obszerny program, począwszy od ewolucji normy IEC 61850 na tle rozwoju automatyki stacji elektroenergetycznych, aż do najnowszych informacji związanych z przygotowywaną aktualizacją edycji 2 normy IEC 61850 (zwaną roboczo edycją 2.1), a także z dedykowanym systemom OZE (DER) stosem protokołowym opisanym w nowej części 8-2 normy oraz z problematyką bezpieczeństwa cyfrowego w komunikacji stacyjnej i międzystacyjnej.

W głównej części szkolenia omówiono wiele szczegółowych zagadnień związanych ze stosowaniem normy IEC 61850, takich jak: modele informacyjne urządzeń IED, synchronizacja czasu, redundancja sieci, komunikacja klient/serwer, komunikacja pozioma GOOSE i wiele innych.

Cennym aspektem szkolenia była możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach praktycznych, które zrealizowano z wykorzystaniem testowej sieci przekaźników cyfrowych oraz najnowszej wersji oprogramowania 61850 Avenue 2.1 produkcji spółki INFO TECH. Dzięki praktycznemu zapoznaniu się z wybranymi aspektami uruchamiania i testowania komunikacji IEC 61850, uczestnicy szkolenia mogli znacznie lepiej przyswoić sobie przedstawiane zagadnienia teoretyczne.

W szkoleniu udział wzięli pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki: dr inż. Andrzej Augusiak, prodziekan ds. rozwoju oraz administratorzy instalacji badawczej Laboratorium LINTE^2 inż. Cezary Swinarski i inż. Damian Toruńczak, którzy wspólnie zaprezentowali system automatyki stacyjnej w Laboratorium LINTE^2, wykorzystujący komunikację IEC 61850.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki oraz spółka INFO TECH w styczniu 2019 r. podpisały umowę o współpracy, która zakłada wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, testowych i szkoleniowych w zakresie cyfrowych układów automatyki stacji elektroenergetycznych (w tym z komunikacją IEC 61850), a także wykorzystywanie we wspólnych pracach potencjału Laboratorium LINTE^2.

Galeria zdjęć