Aktualności

Studia drugiego stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki z projektem POWER 3.5

Politechnika Gdańska od 2018 roku realizuje projekt Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, między innymi poprzez dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich oraz wszechstronne korzystanie z narzędzi informatycznych w procesie dydaktyki.

Dofinansowanie projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki między innymi zostaną zmodyfikowane programy studiów drugiego stopnia na kierunkach automatyka i robotyka oraz elektrotechnika.

Beneficjentami projektu będą studenci, którzy rozpoczną studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Korzyści wynikające z realizacji projektu obejmą między innymi:

  • zajęcia z nauczycielami, którzy odbędą dodatkowe szkolenia podnoszące ich kompetencje w zakresie dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia
  • zmodyfikowane programy studiów i treści przedmiotów (wykłady, laboratoria, ćwiczenia), dostosowane w większym stopniu do potrzeb społeczno-gospodarczych
  • udział w zajęciach prowadzonych przez profesorów wizytujących, specjalistów z obszaru automatyki i robotyki oraz elektrotechniki
  • możliwości korzystania na zajęciach z nowoczesnych programów komputerowych.
Zachęcamy do skorzystania z oferty Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz wzięcia udziału w rekrutacji na studia drugiego stopnia!