Aktualności

Student z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki stypendystą Prezydenta Miasta Gdańska

Cezary Swinarski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, jako jeden z dwóch studentów Politechniki Gdańskiej, otrzymał w 2017 r. stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska.

Stypendium naukowe w wysokości 9 tys. zł zostało przyznane studentowi III roku studiów stacjonarnych na kierunku elektrotechnika za bardzo wysoką średnią ocen – 4.871 – uzyskanych w okresie pierwszych dwóch lat studiów.

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska jest przyznawane wybitnym studentom, którzy są mieszkańcami Gdańska i co najmniej przez trzy lata byli zameldowani na pobyt stały w Gdańsku, a także posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzą działalność na rzecz Gdańska.

Cezary Swinarski uczestniczył w międzynarodowym projekcie Sierpinski Carpet Project polegającym na stworzeniu w Hiszpanii gigantycznego fraktalu-dywanu Sierpińskiego. Wykonawcami projektu byli studenci z całego świata, w tym z Politechniki Gdańskiej. Nagrodzony student zorganizował również i poprowadził warsztaty budowy maszyn prądu stałego dla uczestników Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Cezary Swinarski w bieżącym roku akademickim uzyskał również stypendium spółki Energa-Operator. W ramach ubiegania się o stypendium student przygotował i przedstawił prezentację pt. Przegląd technologii budowy przewodów HTLS i porównanie ich parametrów technicznych – wskazanie rozwiązań rekomendowanych dla sieci 110 kV, biorąc pod uwagę zdolności techniczne i aspekty ekonomiczne, która spotkała się z akceptacją komisji konkursowej.

Zainteresowania naukowe stypendysty związane są głównie z elektroniką użytkową i programowaniem mikrokontrolerów, w szczególności w układach zasilania i automatyce zabezpieczeniowej obiektów przemysłowych. W wolnym czasie Cezary Swinarski gra na gitarze i słucha muzyki, a w okresie wakacyjnym podróżuje po całym świecie.