Aktualności

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 17 października 2017 r.

W dniu 17 października 2017 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano dwa wystąpienia:

Mgr. inż. Agata Szultka, Sterowanie pracą sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem elektrochemicznych zasobników energii.

Mgr inż. Agata Szultka jest absolwentką Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz słuchaczką studium doktoranckiego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego. Opiekunem naukowym doktorantki jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny, prof. zw. PG .

Mgr. inż. Przemysław Spychalski, System wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów automatyki statków.

Mgr inż. Przemysław Spychalski jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, słuchaczem studium doktoranckiego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz pracownikiem Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Intel w Gdańsku, gdzie od 2014 r. jest zatrudniony na stanowisku Software Validation Engineer.

Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego. Opiekunem naukowym doktoranta jest dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. PG .

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.