Aktualności

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 13 lutego 2018 r.

W dniu 13 lutego 2018 r. o godzinie 12.15 odbędzie się kolejne Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w ramach którego przewidziano jedno wystąpienie:

Mgr inż. Seweryn Szultka, Analiza obciążalności prądowej długotrwałej kabli elektroenergetycznych z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów.

Mgr inż. Seweryn Szultka jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, a także słuchaczem studium doktoranckiego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Wystąpienie ma związek z otwarciem przewodu doktorskiego.

Opiekunem naukowym doktoranta jest dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG.

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.