Aktualności

Samochód elektryczny Renault ZOE na stanowisku badawczym w Laboratorium LINTE^2

W dniach 5-15 listopada 2018 roku dyplomantki z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – inż. Joanna Misiewicz i inż. Małgorzata Dutka – studentki studiów magisterskich na kierunku elektrotechnika, przeprowadziły w Laboratorium LINTE^2 testy ładowania samochodu elektrycznego Renault ZOE.

Badania zostały przeprowadzone w ramach pracy dyplomowej magisterskiej Wykorzystanie baterii akumulatorów w procesie ładowania pojazdu elektrycznego realizowanej pod opieką dr. inż. Roberta Małkowskiego z Katedry Elektroenergetyki. W trakcie wielogodzinnych badań wykonano pomiary parametrów elektrycznych procesu ładowania samochodu Renault ZOE z wykorzystaniem stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych zainstalowanego w Laboratorium LINTE^2.

Dyplomantki planują przeprowadzenie kolejnych badań z samochodami innych producentów, którzy posiadają w swojej ofercie pojazdy elektryczne. Zebrane wyniki zostaną opracowane w kolejnym etapie pracy dyplomowej, szczególnie pod kątem oceny wpływu procesu ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną.

Samochód Renault ZOE został udostępniony do badań przez spółkę Zdunek Sp. z o.o. w Gdańsku, autoryzowanego dealera samochodów marki Renault i Dacia.

Galeria zdjęć