Aktualności

Remont budynku Hydromechaniki w sąsiedztwie siedziby Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Pod koniec lipca 2018 roku na terenie głównego kampusu Politechniki Gdańskiej rozpoczęły się prace budowlane przy budynku Hydromechaniki, który sąsiaduje z Gmachem im. Prof. Kazimierza Kopeckiego należącym do Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Prace, które potrwają do końca 2019 roku, są realizowane na podstawie projektu budowlanego autorstwa pracowni architektonicznej Home of Houses z Poznania. Przebudowany i wyremontowany budynek będzie pełnił wiele nowych i atrakcyjnych funkcji – swoją siedzibę znajdą w nim: muzeum techniki, kawiarnia, galeria sztuki oraz mediateka z księgarnią oraz salonem prasowym.

W ramach prowadzonych prac planowane jest również odtworzenie przejścia pomiędzy siedzibą Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, a Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej. Przejście to, pierwotnie istniejące w remontowanym budynku, wydatnie skróci i uatrakcyjni komunikację w obrębie kampusu, co szczególnie ucieszy pracowników, studentów i doktorantów  naszego Wydziału.

Niemniej ważne będzie wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu pomiędzy budynkiem Hydromechaniki, a Gmachem im. Prof. Kazimierza Kopeckiego. Obejmie ono wymianę nawierzchni, nasadzenia zieleni oraz wprowadzenie nowego oświetlenia i elementów małej architektury, co znacząco poprawi estetykę przestrzeni bezpośrednio przed głównym budynkiem naszego Wydziału.

Z dokumentacją prac budowlanych można zapoznać się na stronie Działu Zamówień Publicznych

Galeria zdjęć