Aktualności

Publiczne obrony rozpraw doktorskich na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki - listopad 2020

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamia, iż w dniach 25-30 listopada 2020 odbędą się trzy publiczne dyskusje nad rozprawami doktorskimi.

 

Harmonogram:

 

25.11.2020, godz. 9:00

An adaptive control of the wave in a towing tank (Adaptacyjne sterowanie falą w basenie holowniczym)

mgr inż. Marcin Arkadiusz Drzewiecki

Promotor: dr hab. inż. Jarosław Guziński, profesor uczelni Politechnika Gdańska
Promotor pomocniczy: dr Mohamed Amine Fnaiech
Recenzent: dr hab. inż. Stefan Brock, profesor uczelni Politechnika Poznańska
Recenzent: dr hab. inż. Witold Gierusz, profesor uczelni Uniwersytet Morski w Gdyni

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłaszanie tego faktu pod adresem halina.kwiatkowska@pg.edu.pl do 24.11.2020 r.

 

27.11.2020, godz. 10:00

Zastosowanie metod przetwarzania obrazu dla celów monitorowania napowietrznych linii elektroenergetycznych (Application of image processing methods for overhead power lines monitoring)

mgr inż. Paweł Kowalski

Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Żak, profesor uczelni Politechnika Gdańska
Promotor pomocniczy: dr.  inż. Robert Smyk
Recenzent: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Recenzent: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Akademia Górniczo – Hutnicza  

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłaszanie tego faktu pod adresem halina.kwiatkowska@pg.edu.pl do 26.11.2020 r.

 

30.11.2020, godz. 8:15

Modelling and analysis of medium frequency transformers for power converters (Modelowanie i analiza transformatora średniej częstotliwości dla potrzeb przekształtników energoelektronicznych)

mgr inż. Piotr Dworakowski

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Wilk, profesor uczelni Politechnika Gdańska
Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Michna
Recenzent:  prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk Politechnika Opolska 
Recenzent: dr hab. inż. Rafał Wojciechowski Politechnika Poznańska

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłaszanie tego faktu pod adresem halina.kwiatkowska@pg.edu.pl do 27.11.2020 r.

 

Dyskusje nt. rozpraw doktorskich odbędą się w trybie zdalnym.
Z rozprawami doktorskimi i opiniami recenzentów można zapoznać się pod adresem https://eia.pg.edu.pl/wykaz