Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Zbigniewa Kłosowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Zbigniewa Kłosowskiego, Symulacja układu elektrownia wiatrowa – sieć elektroenergetyczna w czasie rzeczywistym.

Obrona odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali E-28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim jest dr inż. Kazimierz Bieliński

Recenzentami rozprawy doktorskiej są: dr hab. inż. Piotr Miller, prof. nadzw. (Politechnik Lubelska), dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki, prof. nadzw. (Politechnika Śląska).

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Elektroniczna wersja autoreferatu rozprawy doktorskiej dostępna jest na stronie https://eia.pg.edu.pl/wykaz