Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Zubowicza

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Tomasza Zubowicza, Decentralized tracking of dissolved oxygen concentration in interacting multi zone bioreactor by supervised PI controller.

Obrona odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 10:15 w sali E-28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nadzw. PG
Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim jest dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. nadzw. PG

Recenzentami rozprawy doktorskiej są: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalczuk, prof. zw. (Politechnik Gdańska), prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger, prof. zw. (Politechnika Śląska).

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Elektroniczna wersja autoreferatu rozprawy doktorskiej dostępna jest na stronie https://eia.pg.edu.pl/wykaz