Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Spychalskiego

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Przemysława Spychalskiego, System wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów sterowania okrętowych podsystemów elektroenergetycznych.

Obrona odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. o godz. 9:15 w sali E-28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. inż. Ryszard Arendt
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Kopczyński

Recenzentami rozprawy doktorskiej są: dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. nadzw. (Politechnika Poznańska), dr hab. inż. Tadeusz Szuba, prof. nadzw. (Uniwersytet Papieski JP2).

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Elektroniczna wersja autoreferatu rozprawy doktorskiej dostępna jest na stronie https://eia.pg.edu.pl/wykaz