Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandra Pałkowskiego

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Aleksandra Pałkowskiego, Automatyzacja procesu rehabilitacji dzieci z paralysis cerebralis infantium oraz osteogenesis imperfecta.

Obrona odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 10:30 w sali E-28 w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. nadzw. PG.
Promotor pomocniczy: dr inż. Ariel Dzwonkowski

Recenzentami rozprawy doktorskiej są: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, prof. zw. (Politechnika Śląska), dr hab. inż. Walenty Nyka (Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, prof. zw. (Akademia Górniczo-Hutnicza).

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Elektroniczna wersja autoreferatu rozprawy doktorskiej dostępna jest na stronie https://eia.pg.edu.pl/wykaz