Aktualności

Przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w składach Komitetów Polskiej Akademii Nauk

W dniu 28 stycznia 2020 roku Polska Akademia Nauk podała wyniki wyborów do Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023.

W skład Komitetu Automatyki i Robotyki PAN wszedł prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski.

W skład Komitetu Elektrotechniki PAN weszli: prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki.

W skład Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej wszedł dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. uczelni.

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych.

Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.