Aktualności

Profesor Waldemar Kamrat w zespole doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 27 lutego 2019 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół doradczy do spraw związanych z udziałem we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. W skład Zespołu został powołany prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, prof. zw. PG z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Do zadań Zespołu należy ocena wniosków o zmianę warunków realizacji zadań polegających na wniesieniu wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej oraz ocena raportów z wykorzystania środków finansowych na wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej.

Udział profesora Waldemara Kamrata w pracach ministerialnego zespołu to dowód wysokiej oceny aktywności naukowej i zawodowej profesora, między innymi w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także duże wyróżnienie dla naszego Wydziału – podkreśla prof. Janusz Nieznański, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.