Aktualności

Profesor Roman Śmierzchalski nowym dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 1 października 2019 roku osiemnastym dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w powojennej historii Uczelni został prof. Roman Śmierzchalski, którego powołał na to stanowisko JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde.

Profesor Śmierzchalski urodził się w 1956 roku w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1979). W latach 1980-2009 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie uzyskał stopnie naukowe doktora (1989) oraz doktora habilitowanego (1999). Od 2009 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie w roku 2014 uzyskał tytuł profesora. W latach 2016-2019 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Jednocześnie, na stanowiska prodziekanów zostali powołani następujący pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki:

Szczegółowy biogram prof. Romana Śmierzchalskiego