Aktualności

Profesor Dariusz Świsulski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki laureatem nagrody Srebrnych Skrzypiec

Dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG został laureatem nagrody II edycji konkursu Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego, za książkę Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce, wydaną w 2018 roku przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Nagrody są przyznawane przez Kapitułę, która reprezentuje ośrodki akademickie i środowiska, związane z działalnością Profesora Bogdana Skalmierskiego: Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Śląską w Gliwicach, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Gliwicach oraz towarzystwa naukowe PTMTiS i PTETiS.

W konkursie są nagradzane między innymi prace służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką oraz naukami humanistycznymi i artystycznymi. Oprócz prof. Świsulskiego nagrody otrzymali: Anna Kucaba-Piętal, Krzysztof Antoni Ludwinek oraz Artur Tyliszczak, który został zdobywcą Grand Prix.

Tegoroczne nagrody wręczono w dniu 6 grudnia 2018 roku w trakcie uroczystości zorganizowanej na Politechnice Częstochowskiej.