Aktualności

Profesor Arkadiusz Żak z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki edytorem specjalnego czasopisma Materials

Dr hab. inż. Arkadiusz Żak, profesor uczelni z Katedry Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej został edytorem wydania specjalnego czasopisma Materials.

Numer specjalny czasopisma Materials, o tytule Finite Element Analysis of Mechanical Behaviours and Properties of Engineering Materials and Structures będzie w całości poświęcone wykorzystaniu metody elementów skończonych w analizie materiałów oraz konstrukcji. Czasopismo naukowe Materials jest uznanym recenzowanym wydawnictwem typu open access (IF 3.057, 5-YIF 3.424) z zakresu nauki o materiałach (material science) i ich właściwościach (material engineering) oraz znajduje się na liście MNiSW (140 pkt).

Współedytorem wydania specjalnego został również profesor Jacob Bortman z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Ben-Guriona, z Izraela, który od lat współpracuje z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki. Profesor Bortman jest uznanym na świecie specjalistą z dziedziny modelowania metodą elementów skończonych, modelowania uszkodzeń oraz problematyki monitorowania stanu technicznego konstrukcji.

Profesor Żak zaprasza do kontaktu koleżanki i kolegów z wydziału jak i całą społeczność naukową uczelni. Osoby które są zainteresowane publikacją wyników swoich badań w ramach wspomnianego wydania specjalnego proszone sią o przesłanie tekstów artykułów do dnia 31 listopada 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące czasopisma Materials jak i wydania specjalnego dostępne są na stronie numeru .