Aktualności

Prof. Zbigniew Krzemiński z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki uhonorowany na międzynarodowej konferencji EPE’17

W 2017 roku mija 30 lat od opublikowania pierwszej na świecie publikacji naukowej o metodzie multiskalarnego sterowania napędami elektrycznymi. Praca Nonlinear control of induction motor opublikowana została przez prof. Zbigniewa Krzemińskiego na światowym kongresie IFAC w Monachium w 1987 roku.

Unikalnym pomysłem profesora Krzemińskiego, zawartym w przełomowej publikacji, było zastosowanie do sterowania napędami elektrycznymi zasad sterowania nieliniowymi obiektami regulacji. Dzięki takiemu podejściu uzyskano możliwość precyzyjnego sterowania indukcyjnymi maszynami elektrycznymi w szerokim zakresie prędkości i obciążeń, a także bez konieczności stosowania czujników prędkości obrotowej.

Obecnie metoda sterowania multiskalarnego uznawana jest za jedną z trzech głównych metod (obok sterowania polowo zorientowanego i sterowania z bezpośrednią regulacją momentu napędowego) zaawansowanego sterowania silnikami indukcyjnymi. Dzięki swoim zaletom sterowanie multiskalarne stosowane jest w wielu komercyjnych układach napędowych, w tym w nowoczesnych elektrowniach wiatrowych.

Przez 30 lat pracy akademickiej prof. Krzemiński stworzył szkołę naukową w dziedzinie sterowania multiskalarnego napędami elektrycznymi. O jej dynamicznym rozwoju świadczy między innymi 15 wypromowanych doktorów, z których 4 uzyskało stopień doktora habilitowanego. Dzięki licznym pracom naukowym prof. Krzemińskiego oraz jego uczniów metoda sterowania multiskalarnego stała się szeroko znana w kraju i za granicą.

30-lecie pierwszej publikacji dotyczącej sterowania multiskalarnego stało się okazją do uhonorowania prof. Krzemińskiego i jego dokonań naukowych. Na prestiżowej międzynarodowej konferencji EPE’2017, która odbyła się w Warszawie w dniach 11-14 września 2017 roku, zorganizowano z tej okazji specjalną sesję naukową.

Sesja Multiscalar Control, zrealizowana z udziałem uczniów i współpracowników prof. Krzemińskiego, była okazją do prezentacji i dyskusji naukowych, między innymi na temat najnowszych kierunków rozwoju metody sterowania multiskalarnego napędami elektrycznymi.

Zdjęcie ze strony organizatora konferencji EPE'17

Galeria zdjęć