Aktualności

Praca Dziekanatu w związku z COVID-19

Uprzejmie informujemy, iż w związku z obecną sytuacją epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Wydziału zawieszone zostały godziny przyjęć interesantów w Dziekanacie.

Od dnia 21 października br. Dziekanat będzie pracował w systemie rotacyjnym w związku z czym kontakt telefoniczny z pracownikami Dziekanatu może być utrudniony. Podstawową formą kontaktu we wszystkich sprawach pozostaje kontakt mailowy.  Dane kontaktowe podane są na stronie: https://eia.pg.edu.pl/dziekanat/informacje-ogolne

Pracownik Dziekanatu, podejmie decyzję o sposobie załatwienia sprawy. Jeśli sprawa będzie wymagała osobistego stawienia się w Dziekanacie zostanie Państwu wyznaczony konkretny termin.

Przychodząc do dziekanatu należy:

  • założyć maseczkę lub przyłbicę
  • zdezynfekować ręce
  • zabrać swój własny długopis.

Podania kierowane do Prodziekana ds. kształcenia oraz inne dokumenty dostarczane do Dziekanatu należy wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki znajdującej się w drzwiach do pok. 46 w Dziekanacie.

Odbiór dyplomów ukończenia studiów możliwy jest po uprzednim umówieniu się na konkretny termin.

Przypominamy, że we wszystkich sprawach studenckich student ma obowiązek posługiwać się studenckim kontem pocztowym.

Do odwołania zostają również zawieszone godziny przyjęć Prodziekana ds. kształcenia oraz Prodziekana ds. organizacji studiów. W przypadku, gdyby sprawa wymagała bezpośredniej rozmowy z Prodziekanem należy skontaktować się z pracownikiem Dziekanatu, który wyznaczy termin rozmowy telefonicznej z Prodziekanem.

Przypominamy, że:                                    

  • Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

"W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni."  Nie ma więc potrzeby osobistego przychodzenia do dziekanatu, w celu przedłużenia ważności legitymacji!